Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
START
30 czerwca i 7 lipca 2019
Włączamy się w akcję zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Stop pedofilii"

Szczegóły na stronach:
Szczegóły na stronie Mężczyzn Boga
Stop pedofilii

Telefon kontaktowy:
Mariusz - 600 33 73 73
Marcin - 696 065 290
  • „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,13
  • „I powiedział do nich: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”” Mk 16, 15
  • „Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” 2 Tm 2,3

CEL 1 
Poznanie Boga jako Ojca przez braterską więź z Jezusem Chrystusem


CEL 2
Odkrycie i realizacja męskiej tożsamości i misji


CEL 3
Wzajemna inspiracja i i wsparcie w osobistym rozwoju i powołaniu


Bycie Mężczyzną Boga to odkrywanie swojej misji jako mężczyzny postawionego na tym świecie z bardzo konkretnymi zadaniami .”

Skontaktuj się z nami

  • Marek 
  • 601 849 393
  • Elbląg

Najbliższe spotkanie

30 czerwca i 7 lipca 2019
Włączamy się w akcję zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Stop pedofilii"

Szczegóły na stronach:
Szczegóły na stronie Mężczyzn Boga
Stop pedofilii

Telefon kontaktowy:
Mariusz - 600 33 73 73
Marcin - 696 065 290